Home Ads

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

[Ngày 21/365/365] THẾ NÀO LÀ SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH?


 

TK (*) – Hỏi: Thế nào là một đời sống theo đúng mục đích? Và làm thế nào để sống một đời sống theo đúng mục đích?

Hoàng Gia – Đáp: Một đời sống theo đúng mục đích là một đời sống nhận ra rằng hành trình của đời sống có mục đích sống bên ngoài (là mục đích phụ của đời mình) và mục đich sống bên trong (là mục đích chính của đời mình), mà không phải mục đích là ở tương lai và phương tiện để đạt mục đích là ở hiện tại.

Tất cả mục đích sống mà TÂM TRÍ của bạn có thể nghĩ ra được, đều được gọi MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI, đó chính là sống một cuộc đời vật chất đầy đủ, độc lập – tự chủ - thành công về mặt vật chất, thịnh vượng, sức khỏe, an bình, hạnh phúc… nếu bạn có nghĩ ra được – và hình dung chúng được trong tâm trí – đều là MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI CỦA BẠN. Và bạn sẽ thấy rằng, dù bạn có đạt hay không đạt những mục đích sống bên ngoài đó – thì chúng sẽ thay đổi – và chuyển sang mục đích tiếp theo, hoặc là nhiều hơn – hoặc là rộng hơn – hoặc là có chiều sâu hơn. Về cơ bản, mục đích sống bên ngoài của mỗi người sẽ khác nhau, khác nhau ở mỗi người khác nhau và thậm chí đối nghịch nhau ở cùng một người – hoặc là đối nghịch nhau ở những người khác nhau, mặc dù nhìn trong chiều sâu thẳm – chúng rất gần giống nhau. Nói tóm lại, tất cả những mục đích bạn có thể NGHĨ ra được đều là mục đích bên ngoài, và chúng là những MỤC ĐÍCH PHỤ trên đời sống của bạn.

HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ của bạn chính là hành trình để bạn đạt được mục đích bên ngoài của mình, và đó là tất cả những gì mà tâm trí của bạn có thể nghĩ ra được để duy trì sự tồn tại cũng như sự sống của chính tâm trí (có thời gian quá khứ, hiện tại, và tương lai). Vì lẽ đó, tâm trí của bạn đã suy nghĩ về TƯƠNG LAI như là MỤC ĐÍCH, và những hoạt động của bạn ở HIỆN TẠI – là phương tiện để đạt được mục đích của mình.  Sự nhầm lẫn về HIỆN TẠI một cách tai hại như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (ở tương lai) đã làm cho tâm trí của bạn tạo ra những thứ bên ngoài khác cũng trở thành PHƯƠNG TIỆN để bạn đạt được mục đích (nào đó ở tương lai). Và đây là nguyên nhân sinh ra sự sai lầm và những rối loạn trên đời sống của cá nhân và xã hội của con người. Và khi đó, TÂM TRÍ xem mọi thứ như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) ở tương lai. Và đây chính là sai lầm của tâm trí – bắt đầu từ sai lầm nhỏ xem HIỆN TẠI như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong TƯƠNG LAI.

TÂM TRÍ đã xem HIỆN TẠI như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem NHỮNG NGƯỜI KHÁC như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem TỔ CHỨC MÀ BẠN THAM GIA như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem MÔI TRƯỜNG (TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI) như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

TÂM TRÍ đã xem MỌI THỨ (ngoại trừ chính nó) như là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích (nào đó) trong tương lai.

Nhưng sự thật là… Chẳng có cái gì là PHƯƠNG TIỆN cả.

Vì khi xem một cái gì là PHƯƠNG TIỆN, chúng ta đã vô tình (hoặc cố ý) HẠ THẤP chức phận (vị trí) của đối tượng đó xuống một bậc (mà sự thật thì chúng hoàn toàn không phải như vậy) – đặc biệt là CON NGƯỜI – thì không thể là phương tiện cho bất kỳ ai, hoặc cho bất kỳ cái gì cả. Nếu bạn trở thành phương tiện của ai đó, họ chỉ sử dụng bạn – nhưng sẽ không YÊU THƯƠNG bạn một cách CHÂN CHÍNH. Nếu bạn sống với những người chỉ xem bạn là PHƯƠNG TIỆN để đạt mục đích nào đó (ở tương lai) thì nói chung – họ không nhìn bạn như là CON NGƯỜI đúng nghĩa. TÌNH YÊU THƯƠNG CHÂN CHÍNH không thể phát sinh trong một môi trường mà mọi người chỉ muốn “sử dụng” người khác như là phương tiện để đạt mục đích của mình. Xã hội mà bạn đang sống, nếu chỉ xem bạn là phương tiện để đạt mục đích nào đó (mà xã hội đó mong muốn) thì lại càng tai hại hơn – vì xã hội đó không “nuôi dưỡng” bạn, nhưng chỉ muốn “sử dụng” bạn mà thôi… Xem người khác như là “phương tiện” – chính thực là một tội lỗi (đến từ tâm trí (hư ngụy), đã tách chính nó ra khỏi Vũ trụ - và tách Vũ trụ ra khỏi nó…)

SỰ THẬT LÀ… TẤT CẢ ĐỀU LÀ “MỤC ĐÍCH”.

MỌI ĐỐI TƯỢNG XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI BẠN – đều có MỤC ĐÍCH giúp bạn đạt được mục đích của mình, và BẠN xuất hiện trong cuộc đời của người khác (và của mọi đối tượng) để giúp những người khác (và những đối tượng khác) HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI họ. Đó chính là một trong những nền tảng của “ĐÚNG – MỤC – ĐÍCH”. MỤC ĐÍCH không phải là thứ còn lại sau TẤT CẢ, MỤC ĐÍCH là TẤT CẢ.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để hợp nhất mục đích – như thể tất cả những người bạn gặp (và tất cả những đối tượng bạn gặp) – bạn đều giúp cho họ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI HỌ - mà không phải xem họ là PHƯƠNG TIỆN CỦA MÌNH – và bạn cũng HOÀN THÀNH ĐƯỢC MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA ĐỜI MÌNH?

Đó chính là một đời sống – SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, theo cách nhìn cuộc sống dựa trên SỰ THẬT là “Bạn có MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI và MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG. Mục đích sống bên ngoài của bạn – là mục đích phụ, đó chính là giúp người khác ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI HỌ (và cũng là mục đích phụ của đời họ), và có một mục đích sống bên trong của bạn – là mục đích chính, đó chính là THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG – TỈNH THỨC và HIỆN HỮU trên đời sống của mình, và TỈNH THỨC và HIỆN HỮU MIÊN VIỄN trên đời sống của mình. Đó chính là HÀNH TRÌNH – SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, trên đời sống của bạn.”

Nói cách khác, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là hòa hợp giữa MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG (là mục đích chính của đời bạn) với MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI (là mục đích phụ của đời bạn), và nếu bạn làm được điều đó thì tức là SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn liên quan đến HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ – và có chiều thời gian tương lai (hiện tại tiếp theo). MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn liên quan đến HÀNH TRÌNH TÂM LINH – và luôn là HIỆN TẠI – BÂY GIỜ (và mãi mãi là HIỆN TẠI – BÂY GIỜ). Giống như HÀNH TRÌNH DU LỊCH của một chuyến du lịch, mục đích bên ngoài của bạn là đến điểm du lịch – còn mục đích bên trong (cũng tức là mục đích chính) chính là TẬN HƯỞNG CHUYẾN DU LỊCH TRONG TỪNG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. Trong cuộc sống bình thường, mọi người đều luôn hướng đến điểm du lịch kế tiếp trong hành trình du lịch. Trong hành trình SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, là SỰ CÂN BẰNG GIỮA TẬN HƯỞNG MỌI PHÚT GIÂY TRÊN TỪNG ĐIỂM ĐẾN CỦA CHUYẾN DU LỊCH CHO ĐẾN MỌI ĐIỂM DU LỊCH ĐI QUA. Bởi vì nếu bạn TẬN HƯỞNG MỌI PHÚT GIÂY HIỆN TẠI TRÊN CHUYẾN HÀNH TRÌNH DU LỊCH – nó đã bao gồm việc tận hưởng điểm đến của chuyến du lịch (vì thực ra điểm đến cuối cùng của chuyến du lịch – đó chính là ĐIỂM XUẤT PHÁT – LÀ NHÀ CỦA BẠN), và nếu trong chuyến du lịch chúng ta cứ mãi chú tâm đến điểm tiếp theo (mà không quan tâm gì đến điểm du lịch - ở HIỆN TẠI) thì tốt nhất “ở nhà” thì tốt hơn. Vậy nên, một đời sống theo đúng mục đích – chính là SỰ CÂN BẰNG GIỮA HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ (TƯƠNG LAI – và luôn có TƯƠNG LAI) và HÀNH TRÌNH TÂM LINH (HIỆN TẠI – và HIỆN TẠI mãi mãi).

Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để sống một đời sống theo đúng mục đích?

Ngoài ra, chúng ta có thể hình dung những thứ sau đây chính là HÀNH TRÌNH – LÀM THẾ NÀO – ĐỂ SỐNG – MỘT ĐỜI SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH, sau khi chúng ta phân biệt rõ đâu là mục đích sống bên ngoài (là mục đích phụ) và đâu là mục đich sống bên trong (là mục đích chính) của đời bạn – mà không có cái gì là phương tiện cả.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn là NHỮNG GÌ BẠN LÀM và những mong muốn thông qua những gì bạn làm đó. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn liên quan đến TRẠNG THÁI BẠN LÀM NHỮNG GÌ BẠN LÀM (TỈNH THỨC & HIỆN HỮU TOÀN TRIỆT). Vậy nên – SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH chính là hòa hợp giữa mục đích sống bên trong (TỈNH THỨC & HIỆN HỮU) - ở thời điểm HIỆN TẠI, và mục đích sống bên ngoài của đời bạn (những việc bạn làm và những mong muốn qua những gì bạn làm) – cũng ở thời điểm HIỆN TẠI. Do đó, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – là SỐNG Ở HIỆN TẠI và SỐNG Ở HIỆN TẠI MÃI MÃI.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn là bán hàng, tiếp thị, truyền thông, viết lách, viết sách… và những mong muốn qua những gì bạn làm đó (độc lập tài chính, tự do tài chính, giàu có, thịnh vượng, tăng trưởng sự nghiệp…). MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn là TRẠNG THÁI BẠN LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ – vào khoảnh khắc hiện tại khi bạn làm những việc đó – chính là TỈNH THỨC & DUY TRÌ TRẠNG THÁI TỈNH THỨC MÃI MÃI. Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài của bạn (bán hàng, tiếp thị, truyền thông, viết lách, viết sách…) - ở thời điểm HIỆN TẠI, với mục đích sống bên trong của bạn (TỈNH THỨC & DUY TRÌ TRẠNG THÁI TỈNH THỨC) - ở thời điểm HIỆN TẠI MÃI MÃI.

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn là HÀNH TRÌNH TÂM TRÍ – là tất cả những gì bạn có thể NGHĨ ra được. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn là HÀNH TRÌNH TÂM LINH – liên quan đến TRẠNG THÁI VÔ NIỆM (TỈNH TÁO MÀ KHÔNG CÓ CHÚT SUY NGHĨ)  - và “LẮNG NGHE SỰ TĨNH LẶNG” đến từ khoảng trống VÔ NIỆM – là khoảng cách giữa 2 dòng suy nghĩ. Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài (tất cả những gì mà tâm trí NGHĨ – và muốn bạn làm) với mục đích sống bên trong (là TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN LẮNG NGHE – đến từ TRẠNG THÁI VÔ NIỆM (TỈNH TÁO MÀ KHÔNG CÓ CHÚT SUY NGHĨ NÀO)).

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn rất liên quan đến sự TIẾN HÓA – TƯƠNG LAI trên đời sống của bạn, nhiều hơn, chất lượng hơn, hoàn thiện hơn, tốt hơn, đẹp hơn, tích lũy càng nhiều càng tốt. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn rất liên quan đến sự SÁNG TẠO HÓA – HIỆN TẠI VÀ HIỆN TẠI MÃI trên đời sống của bạn, ít hơn, đơn giản hơn, tối giản hơn, tự động hơn, tĩnh lặng hơn, giảm ít hơn. Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là sự hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài của bạn (SỰ TIẾN HÓA…) với mục đích sống bên trong của bạn (SÁNG TẠO HÓA…).

MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI của bạn liên quan đến LẮNG NGHE VÀ ĐI THEO NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI. MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN TRONG của bạn rất liên quan đến TRẠNG THÁI CỦA BẠN – LẮNG NGHE VÀ ĐI THEO TIẾNG NÓI NỘI TÂM (tiếng nói đến từ KHÔNG GIAN NỘI TÂM – từ BẢN THỂ CHÂN CHẬT CỦA BẠN). Vậy nên, SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH là sự hòa hợp giữa mục đích sống bên ngoài (làm việc và hoàn tất những gì thuộc về thế giới bên ngoài) với mục đích sống bên trong (lắng nghe và hoàn thành mục đích sống tâm linh của cuộc đời bạn).

(…)

Và sự thật là, mục đích sống bên ngoài của bạn – sở dĩ được xem là mục đích phụ bởi vì không sớm thì chầy cuối cùng nó sẽ mất đi. Hoặc bạn sẽ nhận ra điều này: Khoảnh khắc mà bạn buồn nhất chính là khoảnh khắc mà bạn mất đi những gì bạn đã cố công tìm kiếm và tích lũy trong thế giới bên ngoài – nhưng đó chính là khoảnh khắc mà bạn sẽ THẤY được (như định mệnh an bài cho tất cả mọi người) – đó là khi CÁI CHẾT CỦA CÁI ĐÓ ĐẾN. Và khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ đến với bạn – khi bạn nhận ra được CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI THÂN CỦA BẠN. Khi đó – MỌI TƯƠNG LAI ĐỀU MẤT HẾT, và bạn sẽ nhận ra sự thật là – CHẲNG CÓ TƯƠNG LAI GÌ CẢ - CHẲNG CÓ CÁI GÌ SẼ ĐẾN TRONG TƯƠNG LAI – bao gồm tất cả mục đích bên ngoài của bạn (những thứ chỉ có tương lai mới thấy được) – cũng sẽ không bao giờ đến. Khi một vật chết đi – TƯƠNG LAI KHÔNG CÒN – MỤC ĐÍCH SỐNG BÊN NGOÀI KHÔNG CÒN – MỤC ĐÍCH PHỤ KHÔNG CÒN NỮA, chỉ còn lại MỤC ĐÍCH CHÍNH MÀ THÔI – là TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN “HIỆN HỮU TRONG HIỆN TẠI” đã qua – và bạn có tiếp tục HIỆN HỮU trong cõi bất diệt hay không? Và đó chính là MỤC ĐÍCH CHÍNH của đời bạn – đó là vì như thế.

Và BẠN – có thể TỈNH THỨC và HIỆN HỮU – NGAY BÂY GIỜ - qua KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI này, và nếu bạn ĐI VÀO KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI đó MỘT LẦN – bạn sẽ nhận ra sự thật – và chính SỰ THẬT ĐÓ SẼ GIẢI PHÓNG BẠN. SỰ THẬT đó chỉ có thể tìm thấy qua khoảnh khắc BÂY GIỜ, và chỉ qua khoảnh khắc BÂY GIỜ - bạn mới có thể trở nên TỰ DO – HẠNH PHÚC thật sự.

Đó là lý do tại sao Chúa Yeshua, trong một phân đoạn Kinh Thánh đã nói: “Các ngươi sẽ biết đến SỰ THẬT, và SỰ THẬT sẽ GIẢI PHÓNG các ngươi được TỰ DO” (Kinh Thánh | Giăng 8:32).

SỰ THẬT đó là gì? Đó chính là ĐIỂM CHẤM DỨT TỘI LỖI – để thoát khỏi nô lệ - đạt được sự TỰ DO; SỰ THẬT đó là ĐIỂM CHẤM DỨT KHỔ ĐAU – để thoát khoát đau khổ - đạt được sự HẠNH PHÚC, SỰ THẬT đó chính là SỰ SỐNG – CỘI NGUỒN DUY NHẤT VÀ BẤT DIỆT SINH RA MỌI THỰC THỂ SỐNG. Và SỰ THẬT đó chỉ có thể tiếp cận ngay thời điểm BÂY GIỜ - bằng cách ĐI QUA CÁNH CỔNG BÂY GIỜ  - và HIỆN HỮU mãi mãi qua CÁNH CỔNG BÂY GIỜ đó.

#ANewHumanBeing - #ThePurposeDrivenLife - #Purpose - #Present - #Now #viết sách

Ngày 1/1/2022

Thông điệp từ: TRẦN TRUNG KIÊN | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

VỀ CHÚNG TÔI

RoyalBooks

Nhà Phát hành Sách Quốc tế Hoàng Gia - là đơn vị đặc biệt cung cấp những quyển sách có chất lượng đến cho bạn đọc trong lĩnh vực: Phát triển bản thân, Phát triển Kinh doanh, Phát triển Doanh nghiệp với 5 giải pháp (chủ đề) chính: Phát triển Chuyên môn - Marketing - Quản trị - Văn hóa - Mục đích Đúng... với khát vọng đưa sách của người Việt đến với thế giới thông qua con đường Phát hành Sách Quốc tế....
Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *