Home Ads

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

[Ngày 18/365/365] LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI MỘT CÁCH TỐT ĐẸP HƠN?

 TK (*) – Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ sống ở hiện tại? Và nếu tôi chỉ sống ở hiện tại thì làm sao tôi có thể thay đổi được tương lai của mình một cách tốt đẹp hơn?

Hoàng Gia – Đáp: Có một sự thật là BẠN đang sống ở HIỆN TẠI – và vẫn luôn sống ở HIỆN TẠI – NGAY BÂY GIỜ, và điều quan trọng nữa là BẠN có thấy cái gì xảy ra ở bên ngoài HIỆN TẠI không? BẠN – không bao giờ là không sống ở HIỆN TẠI, chỉ có TÂM TRÍ CỦA BẠN là không cho bạn biết điều này, và tâm trí của bạn luôn nói với bạn – về có một thứ quan trọng hơn – đó là quá khứ, hoặc là tương lai.

Nhưng TÂM TRÍ CỦA BẠN – sẽ không bao giờ cho bạn biết rằng NƠI DUY NHẤT MÀ BẠN SỐNG – và bạn cũng chưa bao giờ rời khỏi được nơi duy nhất đó – CHÍNH LÀ HIỆN TẠI. Một trong những sự thật lớn nhất mà TÂM TRÍ CỦA BẠN luôn che dấu đó chính là THỜI GIAN (bao gồm quá khứ, và tương lai) là một ảo tưởng – và nơi duy nhất ảo tưởng đó tồn tại chính là TÂM TRÍ CỦA BẠN.

TÂM TRÍ CỦA BẠN sẽ không bao cho BẠN BIẾT SỰ THẬT VỀ THỜI GIANvì khi BẠN BIẾT SỰ THẬT VỀ THỜI GIAN – THÌ ĐÓ CŨNG LÀ “NGÀY TÀN CỦA TÂM TRÍ”. Tâm trí luôn nói với bạn – về quá khứ - theo cách có những điều nào đó không nên xảy ra (nhưng nó lại xảy ra), tâm trí luôn nói với bạn – về tương lai – theo cách có những thứ nên xảy ra (nhưng có thể nó sẽ không xảy ra), và đối với hiện tại – thì TÂM TRÍ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU CHẤP NHẬN HIỆN TẠI – vì những điều đã xảy ra trong quá khứ (nhưng nó đáng lẽ không nên xảy ra), và những điều cần phải xảy đến trong tương lai (nhưng nó lại có thể không xảy đến)… Và BẠN – tức là CHÍNH BẠN – bị trói chặt TRONG THỜI GIAN – với những thứ đã xảy đến với bạn (được gọi là quá khứ) và những dự tưởng về những điều sắp tới (được gọi là tương lai) – luôn quan trọng hơn BÂY GIỜ. Nhưng có một sự thật là: CHƯA BAO GIỜ BẠN THOÁT RA KHỎI BÂY GIỜ.

Chưa bao giờ bạn sống trong quá khứ, vì khi quá khứ xảy ra – nó xảy ra ở HIỆN TẠI (với các sự kiện đang đồng thời xảy ra trong hiện tại (trước đây) đó).

Chưa bao giờ bạn sống trong tương lai, vì khi tương lai đến – nó vẫn sẽ đến trong HIỆN TẠI (với các sự kiện đang xảy ra đồng thời trong cái hiện tại (tiếp theo) đó).

Và điều quan trọng nhất là: Bạn luôn nghĩ về quá khứ (hoặc tương lai) vào thời điểm HIỆN TẠI.

Cho nên câu hỏi ngược lại mà tôi muốn hỏi bạn là: Bạn có bao giờ sống bên ngoài hiện tại không?

Nếu có thể nói chuyện, và bạn có thể hỏi con nai rằng: Thời gian “bây giờ” là mấy giờ? 9h – 12h hay 15h? Con nai – nếu biết nói chuyện, nó sẽ trả lời với bạn rằng; Thời gian là BÂY GIỜ, chứ làm gì có mấy giờ?

SỰ THẬT LÀ: “THỜI GIAN LÀ BÂY GIỜ”, “THỜI GIAN LÀ LUÔN BÂY GIỜ”, VÀ THỜI GIAN VẪN LUÔN LÀ BÂY GIỜ.

Một số luận điểm phủ nhận về cái được gọi là NGÀY MAI – là có thật. Tôi vẫn thường kể một câu chuyện về cái NGÀY MAI – sẽ không bao giờ đến. Và nếu NGÀY MAI đến – nó sẽ không đến trong ngày mai – nó vẫn luôn đến TRONG HIỆN TẠI (nó vẫn luôn đến TRONG HÔM NAY).

Có một tiệm bán cơm ghi là: “NGÀY MAI ĂN KHỎI TRẢ TIỀN.”

Một bà cụ đi qua quán cơm vào một ngày HÔM NAY – và nhìn thấy biển báo ghi “NGÀY MAI ĂN KHỎI TRẢ TIỀN”, thế là bà rất vui mừng đợi đến NGÀY MAI – và lúc đó đi đến ăn cơm của quán cơm đó. Sau khi ăn xong, chủ quán ra TÍNH TIỀN. Khi đó bà cụ mới nói, “quán này ghi này là ‘NGÀY MAI ĂN KHỎI TRẢ TIỀN’. Thế thì tại sao ông lại TÍNH TIỀN?”. Chủ quán mới trả lời là: “Tôi nói, ‘NGÀY MAI ĂN KHỎI TRẢ TIỀN’, nhưng nếu HÔM NAY ăn thì phải TRẢ TIỀN.”

SỰ THẬT LÀ: CÁI NGÀY MAI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN – NHƯNG NẾU NÓ ĐẾN – NÓ SẼ VẪN ĐẾN TRONG HIỆN TẠI.

Câu hỏi đặt ra: CÁI QUÁ KHỨ CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY – tức là HÔM QUA CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY.

SỰ THẬT LÀ: CÁI HÔM QUA KHÔNG HỀ TỒN TẠI – NHƯNG NẾU NÓ TỒN TẠI – NÓ VẪN LUÔN TỒN TẠI TRONG HIỆN TẠI – TRONG CÁI “HIỆN TẠI” MÀ CÁI HÔM QUA NÓ XẢY RA.

Và cuối cùng là: THỜI GIAN là một trong những ảo tưởng lớn nhất của con người – như là sự ảo tưởng mà con người đã tự đồng nhất với TÂM TRÍ vậy. Sự thật là: TÂM TRÍ của bạn đã tạo ra THỜI GIAN TÂM TRÍ (hay còn gọi là THỜI GIAN TÂM LÝ) – qua việc nhìn vào KIM ĐỒNG HỒ (được gọi là THỜI GIAN CƠ HỌC) – và đưa ra sự nhẫm lẫn tai hại về THỜI GIAN – đi từ QUÁ KHỨ (những sự kiện đã xảy ra) đến HIỆN TẠI (những sự kiện bây giờ) và TƯƠNG LAI (những sự kiện sẽ xảy ra)… Nhưng câu hỏi đặt ra là: CÓ SỰ KIỆN NÀO LẠI XẢY RA KHÔNG VÀO LÚC BÂY GIỜ KHÔNG? KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO CẢ.

MỌI SỰ KIỆN – BAO GỒM TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN TRONG CUỘC ĐỜI BẠN – ĐỀU XẢY RA VÀO THỜI ĐIỂM BÂY GIỜ - TỨC LÀ HIỆN TẠI. Và HIỆN TẠI chính là ĐIỂM DUY NHẤT – CHẤM DỨT THỜI GIAN TÂM LÝ – CŨNG LÀ ĐIỂM CHẤM DỨT CHẤM DỨT LUÔN SỰ ẢO TƯỞNG MÀ TÂM TRÍ ĐÃ TẠO RA THỜI GIAN TÂM LÝ – VÀ CŨNG CHẤM DỨT LUÔN DÒNG SUY NGHĨ MIÊN MAN BÊN TRONG TÂM TRÍ CỦA MỖI NGƯỜI. Và đó cũng chính là NGÀY TÀN CỦA TÂM TRÍ – và đó cũng là lý do tại sao tâm trí luôn “giấu kín” điều này.

KHI BẠN SỐNG Ở HIỆN TẠI – và không “mắc kẹt” vào tâm trí – vốn luôn sống ở quá khứ hoặc tương lai – BẠN CÓ SỨC MẠNH CỦA SỰ SÁNG TẠO – BẠN CÓ SỨC MẠNH ĐỂ ĐƯA SỰ SÁNG TẠO VÀO TRONG THẾ GIỚI NÀY – và đó cũng chính là một trong những mục đích sống trên đời sống của bạn – “SÁNG TẠO HÓA”.

Nếu bạn muốn hiểu về Đấng sáng tạo, hãy trở nên sáng tạo hơn. BẠN CÀNG SÁNG TẠO HƠN – BẠN CÀNG GẦN VỚI ĐẤNG SÁNG TẠO hơn. Vì sự thật là: Khi bạn sáng tạo thực sự - Bạn không thực sự sáng tạo – mà chính xác là “SỰ SÁNG TẠO ĐÃ SÁNG TẠO THÔNG QUA BẠN”. BẠN LÀ VŨ ĐIỆU, Vũ trụ là VŨ CÔNG – và đối với SÁNG TẠO cũng như vậy.

VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ: “BẠN CHỈ SÁNG TẠO VÀO THỜI ĐIỂM BÂY GIỜ - KHI BẠN HIỆN HỮU, không phải là quá khứ hay là tương lai. BẠN CHỈ HIỆN HỮU TRONG HIỆN TẠI, và đó là điểm duy nhất bạn có thể sáng tạo nên cuộc sống của mình, thông qua sự hiện hữu đó.”

Và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi về sự thay đổi tương lai của bạn.

Và câu hỏi của bạn là: Nếu tôi chỉ sống ở hiện tại thì làm sao tôi có thể thay đổi được tương lai của mình một cách tốt đẹp hơn?

Điều thứ nhất bạn cần phải biết là, bạn chỉ có sống ở hiện tại – và bạn không thể sống ở thời điểm nào khác hơn hiện tại – BÂY GIỜ. Đó là điều đơn giản nhất.

Và bạn thay đổi tương lai của mình cũng trong HIỆN TẠI – thông qua những gì bạn làm trong hiện tại – và thông qua sự sáng tạo của bạn bên trong được hiện hữu ra bên ngoài – cũng trong hiện tại.

Bạn không thể thay đổi tương lai của mình ở tương lai, bằng cách chờ tương lai đến – vì sự thật tương lai sẽ không bao giờ đến.

Bạn không thể thay đổi tương lai của mình ở quá khứ, quá khứ là những gì đã trải qua – và bạn sẽ không thể quay trở lại đó một lần nữa. Và nếu có cỗ máy thời gian có thể giúp bạn quay trở lại quá khứ (kiểu giống như Avenger: Cuộc chiến vô cực…) – thì bạn vẫn phải quay trở lại đó vào thời điểm HIỆN TẠI.

Nói cách khác, bạn chỉ có thể thay đổi tương lai của mình ở hiện tại – thông qua những gì bạn có thể làm vào thời điểm hiện tại, và thông qua sự sáng tạo nên tương lai của bạn vào thời điểm hiện tại. Và bạn làm điều đó – bắt đầu từ việc CHẤP NHẬN HIỆN TẠI – chứ không phản kháng.

Bạn có thể thay đổi tương lai của mình – thông qau 5 bước sau đây:

Thứ nhất, BẠN CHẤP NHẬN HIỆN TẠI 100% NHƯ NÓ ĐANG LÀ.

Bạn bắt đầu sự thay đổi bằng cách chấp nhận hiện tại – tức chấp nhận hoàn cảnh sống hiện tại của bạn 100% mà không cần đòi hỏi gì hơn nữa. Nếu bạn không chấp nhận hoàn cảnh sống hiện tại 100% - thì chắc gì khi tương lai xảy ra theo ý bạn (giả sử như thế) – sẽ làm bạn hài lòng? Nói cách khác – bạn sẽ học được sự hài lòng thực sự khi bạn hài lòng với HIỆN TẠI – bất chấp hiện tại có đang như thế nào. Đó chính là bước thứ nhất – CHẤP NHẬN HIỆN TẠI NHƯ NÓ ĐANG LÀ – VÀ KHÔNG CẦN PHẢN KHÁNG GÌ CẢ VỚI HOÀN CẢNH SỐNG HIỆN TẠI (thứ hoàn cảnh sống được biểu hiện trên bề mặt của sự sống bất diệt bên dưới).

Đó là lý do tại sao, sau mỗi ngày sáng thế - trong Sáng Thế Ký, Kinh Thánh ghi lại là “… Đức Chúa Trời thấy điều đó là TỐT LÀNH” (Kinh Thánh). Kinh Thánh tường thuật về công cuộc 7 ngày sáng thế - sáng tạo thế giới của Đấng Tạo Hóa, và sau mỗi ngày – Ngài đều thấy rằng “… Đó là điều TỐT LÀNH.”, tức là Ngài HÀI LÒNG với những việc Ngài đã làm – trong ngày hôm đó.

Điều đó có nghĩa là, trước khi bạn thay đổi tương lai của mình – trước khi bạn sáng tạo nên tương lai của mình (theo cách bạn muốn) – BẠN CẦN PHẢI HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI – bất chấp hiện tại có như thế nào đi chăng nữa. Vì HIỆN TẠI – không thể khác hơn – và bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi được hiện tại theo cách khác hơn – KHI HIỆN TẠI ĐẾN.

Thứ hai, BẠN KHÔNG CHỈ CHẤP NHẬN HIỆN TẠI 100% NHƯ NÓ ĐANG LÀ Ở BÊN NGOÀI, BẠN CẦN CHẤP NHẬN HIỆN TẠI XẢY RA BÊN TRONG BẠN 100% NHƯ NÓ ĐANG LÀ Ở BÊN TRONG BẠN (tức là hiện tại xảy ra bên trong tâm trí của bạn)

Bạn có một hoàn cảnh sống bên ngoài – và bạn có một tâm trí phản ánh về hoàn cảnh sống của bạn ở bên trong. Nhưng điều căn bản ở đây là: TÂM TRÍ CỦA BẠN KHÔNG PHẢI LÀ BẠN. Và việc đầu tiên để bạn có thể thay đổi tâm trí của mình – chính là CHẤP NHẬN TÂM TRÍ CỦA MÌNH (thoát khỏi sự đồng hóa với tâm trí – và trở thành NGƯỜI QUAN SÁT TÂM TRÍ).

Bạn chấp nhận tâm trí của mình – cùng với các dòng suy nghĩ diễn ra bên trong tâm trí – với vai trò là NGƯỜI QUAN SÁT – chứ không phải là người bị cưỡng chế suy nghĩ. Nếu như lúc trước, bạn bị cưỡng chế suy nghĩ (vì bạn nghĩ suy nghĩ là bạn) thì giờ đây bạn TÁCH MÌNH RA KHỎI TÂM TRÍ – bằng cách trở thành NGƯỜI QUAN SÁT – CÁC TIẾNG NÓI NHỎ của mình – và như thế tâm trí sẽ giảm sức mạnh điều khiển bạn.

Tâm trí của bạn sẽ phản kháng cái này, lên án cái kia, phán xét cái nọ… và hầu hết sự phản kháng này chính là THÓI QUEN HAY SUY TƯ Ở TRONG MÌNH. Trong tâm thức cũ – bạn bị cưỡng chế suy nghĩ – vì khi bạn nghĩ mình là tâm trí của mình thì bạn cũng không còn cách nào khác hơn để lựa chọn.

Tuy nhiên, khi bạn nhận ra BẢN THỂ CHÂN THẬT của mình – chính là NGƯỜI TĨNH LẶNG lắng nghe suy nghĩ – là NGƯỜI QUAN SÁT quan sát suy nghĩ – và là NGƯỜI HẬU TRƯỜNG chứng kiến suy nghĩ… mà không phải là các dòng suy nghĩ – BẠN LẤY LẠI SỨC MẠNH CỦA MÌNH.

Bạn chấp nhận các dòng suy nghĩ bởi vì các suy nghĩ không phải là bạn. Và bạn chấp nhận các dòng suy nghĩ bởi vì bạn BIẾT MÌNH LÀ AI – và qua sự chấp nhận các dòng suy nghĩ – BẠN TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN CÁC SUY NGHĨ – và các suy nghĩ không còn cưỡng chế bạn suy nghĩ nữa.

Khi suy nghĩ buồn – Bạn chỉ cần quan sát và nói TÔI CÓ CẢM GIÁC BUỒN  (mà không phải là tôi buồn). TÔI CÓ CẢM GIÁC BUỒN – tức là TÔI CÓ TRẢI NGHIỆM BUỒN – BÊN TRONG TÂM TRÍ CỦA TÔI.

Khi suy nghĩ chán nản – Bạn chỉ cần quan sát và nói TÔI CÓ CẢM GIÁC CHÁN NẢN (mà không phải là tôi chán nản (giống như lúc trước bạn đồng hóa với tâm trí mình)). TÔI CÓ CẢM GIÁC CHÁN NẢN – tức là TÔI CÓ TRẢI NGHIỆM CHÁN NẢN – BÊN TRONG TÂM TRÍ CỦA TÔI.

Khi suy nghĩ bất bình với một ai đó – Bạn chỉ cần quan sát và nói TÔI CÓ CẢM GIÁC BẤT BÌNH VỚI MỘT AI ĐÓ (chứ không phải tôi bất bình với họ (không giống như lúc trước đây khi suy nghĩ của bạn bất bình – thì bạn nghĩ là bạn bất bình)). TÔI CÓ CẢM GIÁC BẤT BÌNH VỚI MỘT AI ĐÓ – tức là TÔI CÓ TRẢI NGHIỆM BẤT BÌNH  VỚI MỘT AI ĐÓ – BÊN TRONG TÂM TRÍ CỦA TÔI.

Nói tóm lại, bất cứ suy nghĩ nào phát ra thì bạn cảm giác được suy nghĩ của mình phát ra – mà không phải là bạn. Điều này sẽ khiến suy nghĩ sẽ không điều khiển bạn được nữa – và bạn sẽ chuyển qua vị thế CHỦ ĐỘNG – NGƯỜI SÁNG TẠO NÊN CÁC SUY NGHĨ CỦA MÌNH.

Thứ ba, BẠN SÁNG TẠO NÊN CÁC SUY NGHĨ CỦA MÌNH – BẠN SÁNG TẠO NÊN DÒNG TƯ DUY CỦA MÌNH thông qua việc bạn nhận ra bạn không phải là suy nghĩ – và BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM MỚI. Bạn muốn TRẢI NGHIỆM MỚI – BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NÊN THỰC TẾ MỚI QUA SUY NGHĨ – mà không phải chỉ đơn thuần trải nghiệm thụ động.

BẠN SÁNG TẠO NÊN SUY NGHĨ CỦA MÌNH – giống như bạn sắp xếp đồ đạc trong nhà.

BẠN SÁNG TẠO NÊN SUY NGHĨ CỦA MÌNH – giống như bạn sáng tạo nên cuốn sách.

BẠN SÁNG TẠO NÊN SUY NGHĨ CỦA MÌNH – giống như bạn sáng tạo nên chiếc xe, cái nhà, ly nước… hay giống như bất kỳ nhà phát minh nào sáng tạo nên các phát minh của họ.

BẠN SÁNG TẠO NÊN SUY NGHĨ CỦA MÌNH – giống như bạn sáng tạo nên hoàn cảnh sống bên ngoài của bạn (bằng cách thay đổi hoàn cảnh bạn trải nghiệm, bằng cách đến Quán Café – để có không gian thoải mái; Hoặc bằng cách đi ra THIÊN NHIÊN – để tĩnh lặng…)

NÓI TÓM LẠI – BẠN CÓ THỂ SÁNG TẠO NÊN SUY NGHĨ CỦA MÌNH – NHƯ CÁCH BẠN SÁNG TẠO NÊN BÀI VIẾT NÀY CHẲNG HẠN…

Và lý do bạn có thể làm được điều này – chỉ đơn giản là BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM MỚI TRONG TÂM TRÍ (và nếu bạn muốn trải nghiệm gì trong tâm trí – thì BẠN CÓ ĐI ĐẾN ĐÓ).

Đó cũng là lý do tại sao, Albert Einstein nói: “Logic đưa bạn đi từ A đến B, nhưng TRÍ TƯỞNG TƯỢNG đưa bạn đi khắp mọi nơi.”

BẠN CẦN LÀM VIỆC VỚI TÂM TRÍ CỦA MÌNH –NHƯ MỘT NHÀ PHÁT MINH LÀM VIỆC VỚI CÁC PHÁT MINH CỦA MÌNH.

Thứ tư, BẠN SÁNG TẠO NÊN HOÀN CẢNH SỐNG CỦA MÌNH  - BẰNG CÁCH SÁNG TẠO NÓ BÊN TRONG TÂM TRÍ CỦA MÌNH.

Khi bạn có thể sáng tạo bên trong tâm trí của mình – và làm việc với tâm trí của mình như là người sáng tạo – và bạn chắc chắn được điều đó. BẠN CẦN PHẢI ĐƯA RA CÂU HỎI – VÀ TÂM TRÍ CỦA BẠN SẼ TRỞ THÀNH “BẬC THẦY” CỦA NHỮNG CÂU TRẢ LỜI.

Điều quan trọng ở đây bạn cần nhớ là: TÂM TRÍ CỦA BẠN KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ CÙNG LÚC. NÓ CHỈ CÓ THỂ GIẢI QUYẾT 1 VẤN ĐỀ VÀO 1 THỜI ĐIỂM, VÀ NẾU CÓ THỂ - NÓ SẼ CHUYỂN 1 VẤN ĐỀ KHÁC VÀO THỜI ĐIỂM KHÁC.

Tâm trí của bạn giống như MÁY TÍNH – nó chỉ giải quyết vấn đề một cách tuần tự - TỪNG VẤN ĐỀ MỘT VÀO TỪNG THỜI ĐIỂM MỘT – mà không nên giao cho nó quá nhiều vấn đề cùng lúc (nó sẽ không xử lý được – và quay trở lại nó sẽ gây rối cho bạn).

Điều quan trọng là: HÃY TIN RẰNG TÂM TRÍ CỦA BẠN LÀ BỘ MÁY VI TÍNH VĨ ĐẠI NHẤT CỦA THẾ GIỚI NÀY (và có lẽ còn xa lắm – những máy vi tính mới có thể chạy kịp so với bộ não của bạn – về SỰ SÁNG TẠO). Và nếu bạn làm những việc này trong trạng thái TỈNH THỨC và HIỆN HỮU – Bạn sẽ nhận ra được rằng BẠN CÓ NĂNG LƯỢNG THAY ĐỔI CUỘC SỐNG LỚN HƠN NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ TỪNG NGHĨ.

Hãy nhớ rằng: TÂM TRÍ CỦA BẠN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ RẤT TỐT ĐỂ TỒN TẠI – NHƯNG NÓ RẤT LƯỜI BIẾNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ PHÁT TRIỂN (ĐỔI MỚI, CÁCH MẠNG, CẢI TIẾN…). CHỈ CÓ BẠN MỚI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN LÀ NHIỆM VỤ CỦA BẠN – không phải của tâm trí, nhưng TÂM TRÍ CỦA BẠN SẼ LÀM VIỆC – KHI BẠN LẤY LẠI QUYỀN ĐIỂU KHIỂN CUỘC SỐNG VỀ CHO BẠN.

CHỈ CÓ BẠN MỚI CÓ NHIỆM VỤ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI CỦA BẠN – TÂM TRÍ CỦA BẠN KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ LÀM ĐIỀU ĐÓ. NHƯNG NẾU BẠN MUỐN THAY ĐỔI TƯƠNG LAI CỦA MÌNH – TÂM TRÍ SẼ LÀM ĐIỀU ĐÓ – sau khi BẠN TRỞ THÀNH NGƯỜI LÁI XE – CÒN TÂM TRÍ CỦA BẠN LÀ CHIẾC XE (thay vì như trước kia, bạn đồng nhất mình với chiếc xe – và nó muốn chạy đi đến đâu thì chạy – và khi đến nơi bạn cũng chẳng biết là đó có phải là nơi bạn muốn đến không?)

Tóm lại, BẠN SÁNG TẠO NÊN HOÀN CẢNH SỐNG CỦA MÌNH THÔNG QUA SÁNG TẠO NÊN TÂM TRÍ BÊN TRONG CỦA MÌNH – VÀ BẠN LÀM ĐIỀU NÀY ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ BẠN CÓ THỂ TỰ TẠO RA TRẢI NGHIỆM MỚI BÊN TRONG MÌNH.

Và cuối cùng – bước thứ năm, dù có như thế nào đi chăng nữa – BẠN VẪN PHẢI CHẤP NHẬN HOÀN CẢNH SỐNG HIỆN TẠI NHƯ NÓ ĐANG LÀ – và đây chính là cách thức để bạn đi theo DÒNG CHẢY (FLOW) CỦA CUỘC SỐNG mà không có bất cứ phản kháng nào.

Nghĩa là, bất cứ khi nào bạn cũng có thể quay về TRẠNG THÁI HIỆN TẠI – và DỌN TRỐNG SUY NGHĨ CỦA MÌNH – TRONG TRẠNG THÁI TỈNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ CHÚT SUY NGHĨ NÀO – và đó mới chính là BẢN THỂ CHÂN THẬT CỦA BẠN.

HÃY SỐNG VỚI BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA BẠN – ĐÓ CHÍNH LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI CỦA BẠN.

HÃY SỐNG VỚI BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA BẠN – VÀ ĐI THEO PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH – ĐÓ CHÍNH LÀ CÁCH ĐỂ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI CỦA BẠN

HÃY SỐNG VỚI BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA BẠN – ĐÓ ĐÃ LÀ CÁCH SỐNG TỐT NHẤT, VÀ ĐÓ LÀ CÁCH SỐNG MÀ BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI. VIỆC CỦA BẠN CHỈ LÀ “HIỆN HỮU” – VÀ BIỂU HIỆN MỌI THỨ LÊN TRÊN BỀ MẶT CỦA CUỘC SỐNG MÀ THÔI.

HÃY SỐNG VỚI BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA BẠN – BẠN ĐÃ LÀ MỘT PHIÊN BẢN THÀNH CÔNG.

HÃY SỐNG VỚI BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA BẠN – VÀ ĐI THEO DÒNG CHẢY (FLOW) CỦA ĐỜI SỐNG – THEO TIẾNG GỌI TỪ BẢN CHẤT CHÂN THẬT (BÊN TRONG) CỦA BẠN – ĐÓ LÀ CÁCH SỐNG TỐT NHẤT – VÀ ĐÓ CŨNG LÀ CÁCH THAY ĐỔI TƯƠNG LAI CỦA BẠN TỐT NHẤT.

#ANewHumanBeing - #LifePresent - #ChangeTheFuture - #Now - #Creating #viết sách

Ngày 29/12/2021

Thông điệp từ: TRẦN TRUNG KIÊN | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

VỀ CHÚNG TÔI

RoyalBooks

Nhà Phát hành Sách Quốc tế Hoàng Gia - là đơn vị đặc biệt cung cấp những quyển sách có chất lượng đến cho bạn đọc trong lĩnh vực: Phát triển bản thân, Phát triển Kinh doanh, Phát triển Doanh nghiệp với 5 giải pháp (chủ đề) chính: Phát triển Chuyên môn - Marketing - Quản trị - Văn hóa - Mục đích Đúng... với khát vọng đưa sách của người Việt đến với thế giới thông qua con đường Phát hành Sách Quốc tế....
Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *