Home Ads

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

[Ngày 23/365/365] ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CUỘC ĐỜI TÔI?

 TK (*)  - Hỏi: Điều gì là quan trọng nhất trên cuộc đời tôi? Và làm thế nào để tôi sống mỗi ngày với điều quan trọng nhất đó?

Hoàng Gia – Đáp: Điều quan trọng nhất của bạn chính là BÂY GIỜ, là HIỆN TẠI, là PHÚT GIÂY NÀY – hay nói chính xác hơn chính là KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI – ngay khi bạn đặt ra câu hỏi này, và ngay trong phút giây bạn đón nhận câu trả lời này.


Cuộc đời bạn có rất nhiều những thứ quan trọng, nhà cửa rất quan trọng – xe cộ rất quan trọng – học vấn rất quan trọng – bằng cấp rất quan trọng – thành công rất quan trọng – tiền bạc rất quan trọng… và rất nhiều thứ quan trọng, nhưng có một thứ QUAN TRỌNG TỐI THƯỢNG – và không gì có thể thay thế được – đó chính là KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI.


Tại sao KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI là thứ quan trọng nhất trên cuộc đời tôi?

Thứ nhất, KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI chứa đựng MỌI THỨ QUAN TRỌNG trên cuộc đời bạn.

Bất cứ thứ gì được xem là quan trọng đều QUAN TRỌNG TRONG HIỆN TẠI, nó không thể quan trọng trong quá khứ và cũng không thể quan trọng trong tương lai.


Quá khứ là những sự kiện xảy ra trước đây của bạn – trong KHÔNG GIAN SỰ KIỆN TRONG HIỆN TẠI trước đây – và không gì có thể thay đổi được những sự kiện trong quá khứ của bạn. Quá khứ của bạn trở nên hữu dụng khi chúng được xem là những tư liệu để bạn học hỏi và tiến lên, nhưng nếu quá quan trọng quá khứ - bạn chỉ tồn tại mà không sống thực sự.


Tương lai là những sự kiện xảy ra sau này của bạn – và những sự kiện xảy ra sau này của bạn cũng sẽ chỉ xảy ra trong KHÔNG GIAN SỰ KIỆN TRONG HIỆN TẠI sau này – và chúng cũng không thể xảy ra bên ngoài hiện tại được. Không cái gì hữu hình trên Vũ trụ này lại có sự kiện xảy ra bên ngoài hiện tại, tất cả các sự kiện đều xảy ra bên trong hiện tại - bao gồm cả TƯƠNG LAI của bạn. Nhiều người cho rằng tương lai là quan trọng hơn hiện tại. Nhưng sự thật là, mọi hình tướng đều sẽ phải kết thúc, và đối với đời người thì cái chết đến – thì chẳng có TƯƠNG LAI gì cả. Không ai có kế hoạch tương lai cho một đối tượng đã chết, khi cái chết đến – TƯƠNG LAI đối với vật đó trở thành hư ảo, vật đó kết thúc tương lai. Hóa ra tương lai cũng chỉ là ảo tưởng của tâm trí (không khác gì tâm trí ảo tưởng về quá khứ - là thứ có thể thay đổi vậy).


Nói cách khác, HIỆN TẠI CHÍNH LÀ ĐIỂM CHỨA ĐỰNG MỌI THỨ QUAN TRỌNG TRÊN CUỘC ĐỜI BẠN  - bao gồm cả chính cuộc đời bạn. Và vì thế HIỆN TẠI – là quan trọng tối thượng.


Thứ hai, dù cho cuộc đời bạn có nhiều thứ quan trọng nhưng thứ quan trọng nhất chính là CUỘC ĐỜI BẠN – và CUỘC ĐỜI BẠN chính là HIỆN TẠI.


CUỘC ĐỜI BẠN CHÍNH LÀ HIỆN TẠI.

Tâm trí đã “sàng lọc” hiện tại theo cách mà tâm trí cho bạn nghĩ – và điều đó là lý giải không đúng về hiện tại. Tâm trí đã nhầm lẫn HIỆN TẠI với các sự kiện xảy ra trong hiện tại, và sự nhầm lẫn tai hại này đã tách bạn ra khỏi cuộc sống – tách bạn ra khỏi hiện tại – nơi duy nhất mà đời sống diễn ra (vì đời sống chẳng lúc nào không là hiện tại cả).


Sự thật là, “HIỆN TẠI LÀ ‘KHÔNG GIAN CHO TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN’ DIỄN RA ĐỒNG THỜI TRONG TOÀN CÕI VŨ TRỤ ĐƯỢC BIỂU HIỆN RA TRÊN BỀ MẶT LÀ BÂY GIỜ  - PHÚT GIÂY NÀY – LÀ NHỮNG THỨ BẠN THẤY ĐƯỢC TRÊN ĐỜI SỐNG CỦA BẠN”.


Sự nhầm lẫn của tâm trí về HIỆN TẠI với các sự kiện diễn ra trong hiện tại – đã khai sinh ra quá khứ và tương lai trong tâm trí của bạn, nhưng làm gì có quá khứ và tương lai? Mọi thứ đều xảy ra trong hiện tại; Những gì được gọi là quá khứ và tương lai (trong tâm trí của bạn) chỉ là những sự kiện xảy ra trên cuộc đời bạn – gắn với trục thời gian theo chiều ngang, trong khi HIỆN TẠI – chính là CHIỀU SÂU CỦA THỜI GIAN – và là KHÔNG GIAN CHO TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA ĐỒNG THỜI TRONG TOÀN CÕI VŨ TRỤ. Nếu cuộc đời bạn là 70 (năm) thì có lẽ toàn bộ sự kiện diễn ra trong cuộc đời bạn (70 (năm)) cộng lại – cũng không bằng SỨC MẠNH CỦA HIỆN TẠI – là SỨC MẠNH CỦA TOÀN BỘ SỰ KIỆN DIỄN RA ĐỒNG THỜI TRONG TOÀN CÕI VŨ TRỤ được biểu hiện trên bề mặt là PHÚT GIÂY NÀY (và không thể khác đi được).


Theo nghĩa sâu xa nhất, BẠN CHÍNH LÀ HIỆN TẠI – tức là SỰ SỐNG THÊNH THANG KHẮP VŨ TRỤ VÀO THỜI ĐIỂM BÂY GIỜ được biểu hiện dưới hình hài của một cơ thể con người. HIỆN TẠI và BẠN không thể tách rời nhau. Vì thế, HIỆN TẠI chính là điều quan trọng nhất đối với bạn. Vì nếu BẠN mất HIỆN TẠI – bạn không còn sống nữa.


HIỆN TẠI là thứ quan trọng nhất trên cuộc đời bạn, bởi vì nếu bạn mất HIỆN TẠI – bạn không còn sống nữa, và nếu bạn không còn sống nữa – mọi thứ được xem là quan trọng cũng đều trở nên vô nghĩa. Vậy nên, hiểu theo nghĩa này – HIỆN TẠI chính là điều quan trọng tối thượng trên cuộc đời bạn, còn HIỆN TẠI – thì bạn còn sống, bạn mất HIỆN TẠI  - thì bạn không còn nữa (thì mọi thứ quan trọng khác cũng trở nên vô nghĩa).


Thứ ba, HIỆN TẠI là điểm duy nhất giúp bạn đi qua “CÁNH CỔNG BÂY GIỜ” để đến được điểm bất diệt PHI THỜI GIAN.

Về mặt hình tướng – tất cả mọi vật đều cần có thời gian – để định ra khoảnh cách của vật đó đi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Nhưng nếu như một vật VĨNH CỬU  - thì vật cần có thời gian không? Câu trả lời là vật đó không cần có thời gian.


Đó là lý do tại sao, một mặt HIỆN TẠI – chính là KHÔNG GIAN CỦA TẤT CẢ SỰ KIỆN DIỄN RA ĐỒNG THỜI TRONG TOÀN CÕI VŨ TRỤ, và mặt khác HIỆN TẠI – không phải là điểm bên trong thời gian, HIỆN TẠI – là ĐIỂM BÊN NGOÀI THỜI GIAN.


BÂY GIỜ - là “khoảng hở” của thời gian mà qua đó CÕI BẤT THỊ HIỆN (tức là cõi bất diệt PHI THỜI GIAN) đi vào cuộc sống này. Và đó là điểm duy nhất để con người SÁNG TẠO – và đưa sự sáng tạo đi vào thế giới này để chuyển hóa thế giới này.


Không chỉ là SÁNG TẠO; TÌNH YÊU THƯƠNG, BÌNH AN, TỰ DO, HẠNH PHÚC, SỰ SỐNG – đều ở bên ngoài thơi gian – và chỉ thông qua “khoảng hở của thời gian” chính là “BÂY GIỜ” – thì SỰ SÁNG TẠO, TÌNH YÊU THƯƠNG CHÂN CHÍNH, BÌNH AN, TỰ DO, HẠNH PHÚC, SỰ SỐNG thật sự mới khai sinh và triển nở trong thế giới này.


Mọi thứ được xem là QUAN TRỌNG NHẤT trong thế giới này chỉ được khai sinh – và nhìn nhận trong chiều kích BÂY GIỜ - là “khoảng hở của thời gian” – mà qua đó CÕI BẤT THỊ HIỆN (tức CÕI BẤT DIỆT) đi vào đời sống này. Vậy nên, chẳng có điều gì là quan trọng trên cuộc đời bạn thực sự cho đến khi bạn nhìn nhận HIỆN TẠI – như là điểm duy nhất bạn phát hiện sự thật về tất cả những gì bạn cho là quan trọng – chỉ có thể được THẤY khi bạn THẤY từ “khoảng hở của thời gian” chính là BÂY GIỜ.


Vậy nên, qua HIỆN TẠI (BÂY GIỜ) và chỉ qua HIỆN TẠI (BÂY GIỜ) – bạn mới tiếp cận được ĐIỂM BẤT DIỆT (PHI THỜI GIAN) – cũng chính là BẢN THỂ CHÂN THẬT CỦA BẠN, cũng chính là SỰ SỐNG – TỰ DO – HẠNH PHÚC – TÌNH YÊU – SỰ SÁNG TẠO – và đó mới chính là thứ QUAN TRỌNG trên cuộc đời bạn. Còn những thứ được xem là quan trọng thuộc về tâm trí – nếu không được xây dựng từ sự quan trọng (có sự tham gia của chiều kích tâm linh) – tất cả đều chóng phai tàn và chúng không bao giờ có thể tồn tại được lâu trong thế giới hình tướng này. Hoặc bạn sẽ nhận ra được sự thật này – khi bạn biết rằng BÂY GIỜ là điểm quan trọng nhất – mà qua đó mọi thứ quan trọng trên cuộc đời bạn HIỆN HỮU; Hoặc bạn sẽ học được bài học rằng tất cả mọi thứ quan trọng của bạn sẽ BIẾN MẤT – khi thứ đó “chết đi” – bao gồm cả chính bạn, thì bạn sẽ xem BÂY GIỜ - chính là điểm quan trọng nhất.


Thứ tư, BÂY GIỜ chính là điểm “thường hằng” trong mọi thứ vô thường của đời sống


Bạn đã từng nghe về triết lý vô thường trong đời sống nhưng có một thứ mà bạn sẽ thấy nó là SỰ THẬT – KHÔNG ĐỔI – và không vô thường tý nào, chính là BÂY GIỜ - chính là PHÚT GIÂY NÀY – chính là HIỆN TẠI – chính là KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI.


  • Vào năm bạn 10 tuổi – BẠN chứng kiến mình là một đứa trẻ.
  • Vào năm bạn 20 tuổi – BẠN chứng kiến mình là thanh niên – sức khỏe tràn trề.
  • Vào năm 30 tuổi – BẠN chứng kiến mình là người trung niên – tràn đầy sinh lực.
  • Vào năm 50 tuổi – BẠN chứng kiến mình là người cao niên – sức khỏe có phần suy yếu.
  • Vào năm 70 tuổi (có thể như thế) – BẠN chứng kiến mình chắc chắn không giống như một đứa trẻ 10 tuổi.


Cơ thể của bạn thay đổi từ năm 10 (tuổi) cho đến năm 70 (tuổi) – đó chính là TÍNH VÔ THƯỜNG CỦA CƠ THỂ, nhưng PHẦN CHỨNG KIẾN TÍNH VÔ THƯỜNG – thì không vô thường tý nào. Bởi vì nếu PHẦN ĐÓ VÔ THƯỜNG thì làm sao có thể phân biệt được TÍNH VÔ THƯỜNG Ở BÊN NGOÀI?


PHẦN CHỨNG KIẾN TÍNH VÔ THƯỜNG TRONG BẠN – chính là BẢN THỂ CHÂN THẬT CỦA BẠN TRONG HIỆN TẠI – chính là Ý THỨC THUẦN TÚY TRONG BẠN – CHÍNH LÀ BẢN THỂ CHÂN THẬT THIÊNG LIÊNG HƠN BẠN RẤT NHIỀU – mà về cơ bản cũng CHÍNH LÀ BẠN  - phần chứng kiến sự vô thường (theo thời gian) – thì lại KHÔNG VÔ THƯỜNG tý nào? Nói cách khác, SỰ SỐNG BÊN TRONG BẠN – HIỆN HỮU BÊN TRONG BẠN – thì không vô thường tý nào? Bởi vì nếu cái gì cũng vô thường thì làm sao CÓ CÁI GÌ cảm nhận được tính vô thường của những thứ còn lại vô thường?


BẠN – chính là SỰ SỐNG – là Ý THỨC THUẦN TÚY BÊN TRONG BẠN  - là HIỆN HỮU – là SỰ SỐNG THÊNH THANG KHẮP VŨ TRỤ VÀO THỜI ĐIỂM BÂY GIỜ… - chính là cái KHÔNG VÔ THƯỜNG – chính là CÁI THƯỜNG HẰNG đó – chính là PHẦN CẢM NHẬN những thứ vô thường bên ngoài trên đời sống của bạn. Và thứ đó là BẢN CHẤT THÂN THẬT CỦA BẠN – THIÊNG LIÊNG HƠN BẠN RẤT NHIỀU – TO LỚN HƠN BẠN RẤT NHIỀU – nhưng về cơ bản cũng chính là BẠN.


NHẬN RA ĐƯỢC “BẢN THỂ THƯỜNG HẰNG ĐÓ” – BÊN TRONG BẠN – VÀ CŨNG LÀ BÊN TRONG CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI – CHÍNH LÀ “TỈNH THỨC”.


Thứ năm, nếu điều quan trọng nhất của bạn không phải là BÂY GIỜ thì là lúc nào?


Câu hỏi mà tôi muốn hỏi bạn là: Nếu điều quan trọng nhất của bạn không phải là BÂY GIỜ thì là lúc nào?


Bởi vì nếu điều quan trọng nhất của bạn không phải là bây giờ - thì điều quan trọng nhất đó chưa thực sự có, và nếu điều quan trọng nhất đó có thì nó chỉ có thể tồn tại trong BÂY GIỜ. Há chẳng phải BÂY GIỜ là điều quan trọng nhất của bạn sao?


Và câu hỏi tiếp theo của bạn là: Làm thế nào để tôi sống mỗi ngày với điều quan trọng nhất đó?


Bạn sống mỗi ngày với điều quan trọng nhất đó là BÂY GIỜ, và bạn sống mỗi phút giây với điều quan trọng nhất đó là BÂY GIỜ. Và câu hỏi quan trọng nhất dành cho bạn để có thể SỐNG VỚI BÂY GIỜ - tức là sống với điều quan trọng nhất đó chính là câu hỏi mà tôi gọi là TRAO SỨC MẠNH CỦA BẠN CHO HIỆN TẠI – và đi theo dòng chảy (flow) của HIỆN TẠI – vì HIỆN TẠI CHÍNH LÀ SỨC MẠNH (THE PRESENT IS THE POWER) đó chính là câu hỏi:


“KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI YÊU CẦU TÔI LÀM ĐIỀU GÌ?” – và nếu bạn nhận được câu trả lời cho HÀNH ĐỘNG, hãy LÀM NÓ ĐI! Đó chính là ĐIỀU TỐT NHẤT BẠN CẦN PHẢI LÀM RỒI ĐÓ.


Chỉ có đơn giản vậy thôi!


Nếu Google hỏi bạn là: Bạn muốn TÌM KIẾM gì? – và Google có thể khai sinh ra công ty công nghệ lớn nhất hành tinh.


Nếu Facebook (Meta) hỏi bạn là: Bạn đang NGHĨ gì? – và Facebook (Meta) có thể khai sinh ra mạng xã hội lớn nhất hành tinh.


Thì câu hỏi mà BẠN – có thể hỏi CHÍNH MÌNH – đó là câu hỏi: “KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI YÊU CẦU TÔI LÀM GÌ?” – và nếu BẠN – nhận được câu trả lời cho HÀNH ĐỘNG, hãy LÀM NÓ ĐI! Chính là HÀNH ĐỘNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH CỦA BẠN vào thời điểm HIỆN TẠI – trên hành trình SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH của bạn. Và như thế - bạn có thể khai sinh ra CON NGƯỜI MỚI – CON NGƯỜI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TRÊN HÀNH TINH NÀY – những người sống theo đúng mục đích – những người đi theo DÒNG CHẢY LƯU THÔNG (FLOW) CỦA HIỆN TẠI – và cảm nhận được HIỆN TẠI bên ngoài hợp nhất với HIỆN TẠI bên trong – trong SỰ HIỆN HỮU của chính mình – như một phần của cõi vĩnh hằng.


Câu hỏi đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của bạn: Làm thế nào để tôi sống mỗi ngày với điều quan trọng nhất? – và có lẽ đó là câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời bạn.


“KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI YÊU CẦU TÔI LÀM GÌ?” – và nếu bạn nhận được câu trả lời cho HÀNH ĐỘNG của bạn, hãy LÀM NÓ! Đó chính là HÀNH ĐỘNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH vào thời điểm hiện tại – đó chính là cuộc sống theo đúng mục đích – và đó chính là sống mỗi ngày với điều quan trọng nhất – SỐNG Ở HIỆN TẠI – và SỐNG Ở HIỆN TẠI (MIÊN VIỄN) – cũng tức là SỐNG TỈNH THỨC.


Câu hỏi này sẽ khai sinh ra những CON NGƯỜI MỚI trên hành tinh này – những NGƯỜI SỐNG Ở HIỆN TẠI – những NGƯỜI SỐNG TỈNH THỨC – và cũng là những người SỐNG Ở HIỆN TẠI (MIÊN VIỄN).


Câu hỏi này cũng sẽ khai sinh ra những TỔ CHỨC MỚI trên hành tinh này – những TỔ CHỨC tổ chức ra những CON NGƯỜI SỐNG Ở HIỆN TẠI – tổ chức ra những CON NGƯỜI SỐNG TỈNH THỨC – những CON NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH (mỗi ngày – với mỗi phút giây này).


#ANewHumanBeing - #TheMostImportant -  #Present - #Now - #PresentMoment

Ngày 3/1/2022

Thông điệp từ: TRẦN TRUNG KIÊN | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR

VỀ CHÚNG TÔI

RoyalBooks

Nhà Phát hành Sách Quốc tế Hoàng Gia - là đơn vị đặc biệt cung cấp những quyển sách có chất lượng đến cho bạn đọc trong lĩnh vực: Phát triển bản thân, Phát triển Kinh doanh, Phát triển Doanh nghiệp với 5 giải pháp (chủ đề) chính: Phát triển Chuyên môn - Marketing - Quản trị - Văn hóa - Mục đích Đúng... với khát vọng đưa sách của người Việt đến với thế giới thông qua con đường Phát hành Sách Quốc tế....
Nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *